Vegg- og etasjeskiller

Vegg- og etasjeskiller

Veggkonstruksjoner skal tilfredsstille de funksjonskrav regelverket setter til disse. Alle veggkonstruksjoner er sammensatte konstruksjoner og er derfor testet ferdig satt sammen i testlaboratorier. Som illustrert på bildene på denne siden består en vegg av gipsplater med skruer og sparkel, isolasjon og stålstendere.

For å oppnå en forskriftsmessig veggløsning, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. I tilfeller hvor det er gråsoner mellom beskrevet løsning og dokumenterte løsninger, innhentes konkret dokumentasjon fra leverandør og myndigheter. Vi benytter kun produkter som er godkjent av myndighetene, og samarbeider derfor med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper. Bildet viser en typisk ikke bærende veggkonstruksjon vi ofte monterer. Denne veggen tilfredsstiller EI60 (A60) etter de nye byggereglene.

Dette bildet viser en godkjent sjaktvegg som tilfredsstiller EI60 (A60) etter de nye byggereglene.

vegg_etgs (2) vegg_etgs (1)