Stålisolering

stalisolering

Stålisolering

En rekke tiltak bygges med stålkonstruksjoner. Når stålkonstruksjoner benyttes som bærende konstruksjoner, må disse brannsikres opp mot aktuell brannklasse for tiltaket. Normalt tilfredsstiller uisolerte stålkonstruksjoner R10. Som regel må stålet minst isoleres for en brannklasse R60 (tidligere A60). For brannsikring av stål blir det benyttet myke plater, harde plater eller malingsprodukter. For å oppnå en forskriftsmessig stålisolering, gjelder de samme reglene som for branntetting og øvrig brannsikring. Det er viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for de aktuelle formålene.

Vårt selskap benytter kun produkter som er godkjent av myndighetene, og samarbeider derfor med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper.

Bildet viser hvordan en stålkonstruksjon blir brannsikret forskriftsmessig med Conlit 150/300 fra AS Rockwool. Løsningen viser to situasjoner, en med lim og en med stift.