Rørisolering

rorisoleringRørisolering

Isolering av rør utføres i tråd med regelverket. Rør skal primært i tillegg til branntetting også isoleres slik at løsningen utgjør en sammensatt konstruksjon. Konstruksjonens funksjon hvor gjennomføringen går igjennom skal opprettholdes også etter at denne er ført gjennom konstruksjonen. For å oppnå en forskriftsmessig rørisolering, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet.

Thermax benytter kun produkter som er godkjent av myndighetene, og samarbeider derfor med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper.

Bildet viser en rørgjennomføring som er brannsikret i en brannklassifisert vegg.