Kanalisolering

kanalisoleringKanalisolering

Isolering av kanaler må utføres for å sikre denne type gjennomføring i tråd med forskriftene. I tillegg til branntetting utgjør løsningen en sammensatt konstruksjon slik at funksjonen opprettholdes også etter at gjennomføringene er ført gjennom konstruksjonen. For å oppnå en forskriftsmessig kanalisolering, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet.

Vårt selskap benytter kun produkter som er godkjent av myndighetene, og samarbeider derfor med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper.

Bildet viser en ventilasjonskanal som er brannsikret i en brannklassifisert gipsplatevegg. Denne løsningen betinger to godkjennelser, én for selve branntettingen, og én for kanalisoleringen som vist på bildet!