Fugetetting

fugetettingFugetetting

Det er viktig at konstruksjoner som tilslutter hverandre blir tilfredsstillende sikret mot brann. Der dette kreves, benytter vi oss av myndighetsgodkjente produkter. Vi samarbeider derfor med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper.

Bildet viser hvordan vi utøver fugetetting mellom ulike konstruksjoner for å oppnå en tilfredsstillende sikkerhet mot brann.