Tjenester

Branntetting.

Produkter for branntetting blir brukt for å sikre byggningsmessige konstruksjoner slik at de opprettholder sin funksjon også etter at gjennomføringer er ført gjennom konstruksjonen. For å oppnå en forskriftsmessig branntetting er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet.

Vi benytter kun produkter som er godkjent av myndighetene, og samarbeider derfor kun med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper. Vi hjelper deg med branntetting i hele Agder fylke.

Branntetting

Brannisolering av stålkonstruksjon.

En rekke tiltak blir bygget med stålkonstruksjoner. Når stålkonstruksjoner blir benyttet som bærende konstruksjoner, må disse brannsikres opp mot aktuell brannklasse for tiltaket. Normalt tilfredsstiller uisolerte stålkonstruksjoner R10. Som regel må stålet minst isoleres for en brannklasse R60 (tidligere A60). For brannsikring av stål blir det benyttet myke plater, harde plater eller malingsprodukter.

For å oppnå en forskriftsmessig stålisolering gjelder samme regler for branntetting og øvrig brannsikring. Det er viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for aktuelle formål. Bildet viser hvordan en stålkonstruksjon blir brannsikret forskriftsmessig med Conlit 150/300 fra AS Rockwool. Løsningen viser to situasjoner, en med lim og en med stift.

Brannisolering av stålkonstruksjon

Vegg- og etasjeskiller.

Veggkonstruksjoner skal tilfredsstille de funksjonskrav regelverket setter til disse. Alle veggkonstruksjoner er sammensatte konstruksjoner og er derfor testet ferdig satt sammen i testlaboratorier. Som illustrert på bildet består en vegg av gipsplater med skruer og sparkel, isolasjon og stålstendere. For å oppnå en forskriftsmessig veggløsning er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet.

I tilfeller hvor det er gråsoner mellom beskrevet løsning og dokumenterte løsninger, blir konkret dokumentasjon innhentet fra leverandør og myndigheter. Bildet viser en typisk ikke bærende veggkonstruksjon vi ofte monterer. Denne veggen tilfredsstiller EI60 (A60) etter de nye byggereglene. Bildet viser en godkjent sjaktvegg som tilfredsstiller EI60 (A60) etter de nye byggereglene.

Vegg- og etasjeskiller

Brannfuging.

Det er viktig at konstruksjoner som tilslutter hverandre blir tilfredsstillende sikret mot brann. Hvor dette er krevd benytter vi oss kun av myndighetsgodkjente produkter. Vi samarbeider også kun med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper. Bildet viser hvordan vi utøver fugetetting mellom ulike konstruksjoner for å oppnå en tilfredsstillende sikkerhet mot brann.

Brannfuging

Brannimpregnering.

Brannimpregnering blir utført på treverk og tekstiler som skal brannklassifiseres. Impregneringen er transparent slik at både treverk og tekstiler beholder sin opprinnelige farge og struktur etter behandling.

For å oppnå en forskriftsmessig brannimpregnering er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter kun produkter som er godkjent av myndighetene, og samarbeider derfor kun med leverandører som kan dokumentere produktenes egenskaper.

Levering og montering av branndører.

En branndør isolerer mot brann og sørger for et sikkert og trygt miljø. Vi leverer og monterer branndører både med hensyn til klassifiseringer og estetikk.

Vi hjelper deg med klassifiseringskrav og tilpasning av design og utseende tilpasset ditt behov. Vi leverer og branndører fra sertifiserte leverandører og sørger for forskriftsmessig montering!

Om oss

Thermax Brannsikring AS er din leverandør av brannsikkerhet. Vi har arbeidet med brannsikringsoppgaver i over 30 år. Vi er spesialister innen vårt fag!