Tjenester

Tjenester

Serviceoppdrag er en viktig oppgave for oss. Etter endt brannsikring er det viktig av sikkerheten opprettholdes på en forskriftsmessig måte. Vi vet at et bygg lever, og det blir derfor fort svekkelser og mangler når leietakere blant annet bygger om og trekker nye kabler. Ved å inngå en forpliktende avtale med oss, sikrer du bygget ditt mot hendelser som i verste fall kan medføre en total katastrofe. Det er mange eksempler på at små hull og svekkelser har medført en storbrann. Når vi vet at en bolig blir overtent i løpet av fem til åtte minutter, er det ikke mye tid vi har for å redde oss selv i sikkerhet.

Hva om det skulle begynne å brenne hos deg?

Våre tjenester inkluderer: