Produkter

Protecta EX Gipsmørtel

Protecta EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker.

Protecta EX Gipsmørtel ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Protecta EX Gipsmørtel kan enkelt slipes ned eller borres i. Massen tørker til en ”off-white” farge, som kan overmales ved behov.

Protecta FR Brannplate

Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer. Brannplatens kjerne består av steinull, påført
Protecta Dekkmaling. Denne dekkmalingen fungerer som ett motstandsdyktig brannskille som effektivt stopper brannen og beskytter dermed steinullen og gjennomføringene.

Protecta FR Brannplate er tilgjengelig med dekkmaling på en eller to sider, valgt utfra installasjonshensyn og brannmotstand. Protecta FR Brannplate må brukes på byggeplass sammen med Protecta FR Akryl for tetting rundt gjennomføringer og mot tilstøtende veggfelt.

Protecta Rørmansjett

Protecta Rørmansjett er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, og kan brukes på vegger og dekker av gips, mur eller betong.

Hver rørmansjett består av en splittet hvitlakkert sirkulær stålramme som festes rundt de tekniske gjennomføringene med en enkel låseanordning. Stålrammen inneholder ett grafittbasert svellende materiale som reagerer på varme og tetter hullrommet etter de smeltende gjennomføringene ved brann.

Protecta Trekker’n

Protecta Trekker’n er designet for å opprettholde brannmotstanden i vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående kabler og/eller plastrør. Trekker’n består av en rund eller firkantet stålramme som inneholder ett grafitt basert svellende materiale som reagerer på varme og tetter hullrommet ved brann.

Etter montasje kan man trekke kabler eller plastrør gjennom i ettertid, uten å måtte branntette for hver gang. I tillegg kan den firkantede versjonen enkelt monteres rundt eksisterende kabler eller plastrør, da den har ett lokk. Trekker’n leveres i to forskjellige lengder, 250mm og 400mm. Sistnevnte skal kun benyttes for dekker som er tykkere enn 250mm.

Protecta FR Grafitt

Protecta FR Grafitt er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske gjennomføringer i brann-klassifiserte vegger og dekker. Protecta FR Grafitt ekspanderer når temperaturen overstiger 135° celsius, og lukker automastisk igjen åpningen etter at gjennomføringen brenner bort.

Protecta FR Grafitt er designet for å branntette vanskelige gjennomføringer som tradisjonelle brannfugemasser ikke klarer, så som meget store kabler, kabelbunter og plastrør.

Protecta Rørstruper

Protecta Rørstruper er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt samt stålrør med gjennomgående cellegummi og kan brukes i vegger av gips, mur og betong samt i dekker.

Protecta Rørstruper leveres enten i standard størrelse tilpasset standard rørdiametre, eller som ruller á 25 meter i breddene 50 eller 75mm hvor man selv må påse at man benytter korrekt bredde og antall lag. Rørstruperen festes rundt de tekniske gjennomføringene med det påsittende klisteret, og arealet rundt rørstruperen tettes deretter med Protecta EX Gipsmørtel eller FR Brannplate.

Protecta FR Akryl

Protecta FR Akryl benyttes for å forhindre spredning av lyd, brann og røyk gjennom fuger og åpninger i lyd- og brannklassifiserte vegger og dekker, samt rundt tekniske gjennomføringer.

Protecta FR Akryl herder når det utsettes for atmosfæriske klimaer, og danner en robust og varig branntetting, som også er litt elastisk. FR Akryl brukes med passende dytt, som steinull etc. for å sikre korrekt bredde til dybde forhold og å redusere krymping av fugen ved herding. Minimum dybde og maksimum bredde på fugene finnes i montasjeanvisningen. Når fugen utsettes for brann, vil den ekspandere ved cirka 180°C og effektivt forhindre gjennombrenning i opptil 4 timer.

Protecta A-plate

Protecta A-Plate er steinullsplater i forskjellige tykkelser for bruk som brannbeskyttelse av bærende stål- og betongkonstruksjoner. Steinullen kan monteres på stålprofiler og betongelementer med variabelt tverrsnitt og type.

Steinullen er i form av ubrennbare plater med gode branntekniske egenskaper. De monteres ved sveising med såkalte CHP sveisestifter på stål eller ved skuddspiker, ekspansjonshylser med skive eller lim på betong.

Sintef Firetex5000

Enkomponent, vannbasert varmeekspanderende maling påført en grundig rengjort (sandblåst) og primet overflate i tykkelse tilpasset bygningens sikkerhetsmessige krav til brannbeskyttelse.

Konstruksjonsdetaljer for Firetex5000 er beskrevet i ”Standard konstruksjonsdetaljer for Firetex5000 tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20268”. Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF NBL as, utgjør en formell del av godkjenningen.

Om oss

Thermax Brannsikring AS er din leverandør av brannsikkerhet. Vi har arbeidet med brannsikringsoppgaver i over 30 år. Vi er spesialister innen vårt fag!